ลงทะเบียน
" ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ…พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ "
วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
      ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ…พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ
      วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
      คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

รายละเอียดหลักสูตร คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
      - นางสาวพรรณลดา ฉากทองคำ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8963


สงวนลิขสิทธิ์โดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th